Reglament de participació: i la ciutadania dels infants?

17/07/2017

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, inicialment, el nou Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat, un document que té per objectiu regular els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament per tal de facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals. Però, què diu aquest reglament sobre la participació d’infants i adolescents?

El Consell Municipal de Benestar Social (CMBS), del qual l’Institut en forma part i co-coordina el grup d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància, l’ha analitzat per tal de fer aportacions que puguin ser tingudes en compte, ja que el document està en fase d’exposició pública justament perquè, tothom qui ho vulgui, pugui presentar-hi al·legacions.

Una de les principals esmenes que es plantegen des del CMBS té per objectiu que el reglament fomenti una participació ciutadana més inclusiva en termes d’edat i reconegui que “els infants i els adolescents, d’acord amb llurs capacitats evolutives i amb les competències assolides, i en qualsevol cas a partir dels dotze anys, han d’ésser escoltats” (art. 7 Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència). En aquest sentit, es proposa reconsiderar l’edat mínima per participar en les formes regulades pel reglament i que hi puguin participar les persones majors de 12 anys (tal com recull l’article 7) enlloc de les majors de 16 que preveu actualment el reglament.

Projecte relacionat