Parlem de desigualtats en la infància al Consell de Ciutat

14/03/2017

La directora de l’Institut, Maria Truñó, va contribuir al treball del grup sobre desigualtats del Consell de Ciutat aportant perspectiva d’infància, com a cocoordinadora del grup infància del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS).

Maria Truñó va compartir, en clau propositiva, el treball realitzat pel grup d’infància del CMBS amb línies prioritàries per afavorir la igualtat d’oportunitats i destacant la importància que les polítiques de rendes prioritzin la infància.

Algunes dades en relació a les desigualtats en la infància:

  • El 30% dels infants i adolescents de la ciutat estan en situació de pobresa i exclusió social, tal i com recullen les dades oficials (ECVHPB, 2011).
  • La desigualtat de renda és molt significativa entre les famílies amb infants: les famílies més pobres de la ciutat tenen 14 vegades menys que les més riques (Baròmetre infància, 2014).

Les situacions de pobresa i desigualtats en la infància a la ciutat s’expliquen principalment per tres factors: la precarietat laboral, el sobrecost de l’habitatge i el dèficit històric en protecció social de la infància i les famílies amb escassa inversió estatal i catalana. Justament per això, el grup d’infància del CMBS destaca la importància que les polítiques de rendes prioritzin la infància.

Projecte relacionat