Childhood plan. Document de síntesi en anglès del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

2021 Resum executiu , Mesura de govern EN

Síntesi en anglès del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030 amb dades destacades de la diagnosi, els 23 reptes que identifica el pla i les 70 actuacions municipals que s’hi destaquen.

Projecte relacionats

Programa relacionat