Pla d’infància 2030 de Barcelona: avaluació i actualització 2024-2027

10/01/2024

Tal i com estava previst, és el moment de fer una parada en el camí en el Pla d’infància 2021-2030, Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona, que incorpora 7 drets, 3 eixos transversals, 23 reptes amb mirada 2030 i 70 actuacions pel període 2021-2023, en consens amb les 150 persones implicades en la seva elaboració.

Des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona ens encarreguem d’aquesta avaluació, per encàrrec i en coordinació amb el Departament de Promoció de la Infància de l’Ajuntament de Barcelona. D’una banda, estem fent una avaluació de diagnosi del Pla seleccionant indicadors clau de l’Observatori 0-17 BCN vinculats als reptes per veure’n l’evolució. De l’altra, estem realitzant una avaluació d’implementació de les actuacions a través d’entrevistes amb els referents. I, també, estem revisant els nous compromisos i estratègies municipals i es tenen en compte les demandes dels infants, recollides i actualitzades en l’Agenda dels infants (2a edició).

A banda d’això, en els propers mesos tindrà lloc un espai de debat i reflexió estratègica amb els espais de governança del Pla (Grup motor, Comissió transversal, Districtes, Consell assessor i Entitats d’infància) per contribuir a la seva actualització en el període 2024-2027.

Projecte relacionat

Programa relacionat