S’inicia el procés participatiu per a contrastar el futur Pla d’Infància 2021-2030

18/05/2021

Durant els mesos de maig i juny tindrà lloc procés participatiu per tal d’enriquir el Pla d’Infància de Barcelona 2021-2030, tal i com va aprovar la comissió de seguiment del procés participatiu en la reunió del 10 de maig passat.

El procés participatiu es durà a terme a través dels espais de governança previstos en el Pla, com ara el Grup motor i la Comissió transversal amb les diferents àrees a nivell intern de l’Ajuntament; els districtes de la ciutat; les entitats d’infància amb aquelles del Grup d’igualtat d’oportunitats en la infància del Consell Municipal de Benestar Social i les entitats de la Xarxa dels Drets dels Infants, i el Consell assessor amb persones amb expertesa en l’àmbit de la infància i l’adolescència. A més, també comptarà amb les aportacions d’infants i ciutadania en general que es podran fer a través de la plataforma Decidim, el proper mes de juny.

 

Un pla que incorpora les veus dels infants

Des de l’Institut Infància i Adolescència estem acompanyant l’Ajuntament en l’elaboració i definició del nou Pla d’Infància de Barcelona 2021-2030, que pretén identificar els reptes en matèria d’infància que la ciutat hauria de poder assolir des d’ara fins el 2030, uns reptes que s’han identificat a partir d’una diagnosi de recerca i escoltant el que ja ens han dit els nens i nenes en diferents mecanismes de participació dels infants.

En clau de recerca, s’han tingut en compte les Dades clau d’infància i adolescència del sistema integral d’indicadors d’infància de l’Observatori 0-17 i, també, els reptes i necessitats identificades a partir de l’anàlisi de recerques socials d’urgència sobre infància impulsades en el marc de la pandèmia per la covid-19.

En clau de processos participatius, s’han tingut en compte les prioritats detectades per part dels infants (recollides en l’Agenda dels infants del programa Parlen els nens i nenes, i a les propostes dels infants al Programa d’Actuació Municipal 2020-2023); per part del govern municipal (a través de l’Agenda 2030 de Barcelona); i per part dels agents socials (a través del Pacte per Barcelona); entre d’altres.

A més, es tracta d’un pla viu, que s’anirà actualitzant periòdicament i que anirà incorporant les prioritats municipals i la veu dels infants en aquells moments que resulti més idoni com és la segona edició del Parlen els nens i nenes que arrencarà properament.

El Pla d’Infància 2021-2030, liderat per la Regidoria d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport tècnic del Departament de Promoció de la Infància i l’acompanyament de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, dona continuïtat al Focus Infància 2017-2020 i és el marc de planificació i transversalització de les principals polítiques que afecten a la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona. El pla s’elabora i es preveu actualitzar de manera participada, la qual cosa suposa un salt en les polítiques municipals adreçades a la infància.

Projecte relacionat