Pobles i ciutats jugables

L’Institut Infància i Adolescència compartim el coneixement que hem generat en matèria de ciutat jugable i el posem a disposició d’altres municipis que vulguin avançar per ser cada vegada més jugables.

Els avenços fets per l’Ajuntament de Barcelona cap a una Ciutat Jugable, concretament a partir del Pla del joc a l’espai públic, que han comptat amb l’impuls, suport i acompanyament de l’IIAB esdevenen referents per a moltes de les ciutats que volen avançar cap a un espai públic més jugable.

El valor d’allò públic, el treball en obert i el sentit, retorn i ús social en tot el procés de coneixement són 3 dels nostres 6 principis ètics i metodològics, i justament per això ens plantegem la possiblitat de posar a disposició d’aquells pobles i ciutats que ens ho demanin el coneixement que hem anat generant en els darrers anys, fruit de l’acompanyament que hem fet a l’Ajuntament de Barcelona.

Creiem que tant el marc conceptual de la ciutat jugable, com diferents eines i projectes que hem dut a terme poden ser un rigorós punt de partida perquè altres ciutats facin el seu propi procés i defineixin la seva pròpia política adaptada a la realitat i possibilitats del seu municipi, per avançar cap a un espai públic de qualitat per al joc i per a un major benestar de la infància i l’adolescència.

El desig és que cada vegada més pobles i ciutats facin avenços, actuacions i millores amb els principis de ciutat jugable, per tal que els barris siguin millors per a créixer i per viure la infància i l’adolescència. I per avançar en la garantia del dret al joc, un dret reconegut a la Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides (art. 31).

 

Equip de projecte: 

Laia Pineda Rüegg (direcció)
Emma Cortés (coordinació)