Compartim la ciutat jugable amb altres pobles i ciutats catalanes

30/03/2023

Des de l’Institut Infància i Adolescència ja hem assessorat i compartit el nostre coneixement amb 3 municipis catalans que s’han sumat a l’objectiu de la ciutat jugable.

Igualada, Mollet i Centelles són només alguns dels pobles i ciutats catalans que estan treballant en la línia de la ciutat jugable per fer que els seus carrers i el seu espai públic sigui cada vegada millor per al joc i pel benestar dels nens i nenes. No són els únics, n’hi ha d’altres que també s’han sumat a l’objectiu de ser cada vegada més jugables. Si destaquem aquests tres és perquè amb ells hem compartit el nostre coneixement i epxeriència que hem generat durant els darrers anys a partir de treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona per elaborar i desplegar el Pla del joc a l’espai públic.

L’aprovació l’any 2018 de la Mesura de Govern Barcelona dona molt de joc, i el 2019 del Pla del joc a l’espai públic van significar la posada en marxa d’un política pionera a tot l’Estat pel foment del joc a l’aire lliure. L’objectiu era millorar i diversificar les oportunitats de joc dels infants, tot garantint el seu dret al joc (un dret reconegut a la Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, art. 31) i configurant una ciutat més amable i saludable per a tota la ciutadania. Des de llavors, els avenços fets per l’Ajuntament de Barcelona cap a una Ciutat Jugable, que han comptat amb l’impuls, suport i acompanyament de l’Institut Infància i Adolescència, han esdevingut referents per a moltes ciutats que volen avançar cap a un espai públic més jugable.

El valor d’allò públic, el treball en obert i el sentit, retorn i ús social en tot el procés de coneixement són 3 dels nostres 6 principis ètics i metodològics de l’Institut Infància i Adolescènia, i justament per això ens hem plantejat la possiblitat de posar a disposició d’aquells pobles i ciutats que ens ho demanin el coneixement que hem anat generant en els darrers anys a partir d’algunes propostes de formació i acompanyament que emmarquen en el projecte Pobles i ciutats jugables.

 

La nostra contibució a Igualada, Mollet i Centelles jugable

En el cas d’Igualada, que és una de les ciutats que participa al projecte europeu Playful Paradigm, hem compartit el marc conceptual i el plantejament general de la ciutat jugable a partir d’una formació inicial en el moment d’arrencada del projecte i en una sessió de treball amb entitats i amb el Consell d’infants. A Mollet hem ajudat a fer una diagnosi de la infraestructura lúdica del municipi, a partir dels indicadors que permeten mesurar tan la provisió, com la distribució, la qualitat i la disponibilitats d’espais en relació al nombre d’infants i adolescents de la ciutat a partir d’una metodologia d’anàlisi quantitativa, i també hem ajudat a identificar els principals reptes i a establir els criteris que hauran d’orientar les renovacions i els nous projectes dels espais de joc. A Centelles hem acompanyat en la diagnosi de les àrees de joc del municipi i també en l’elaboració d’un pla d’acció, incloent orientacions per afavorir la participació dels infants a través del Consell d’infants del municipi.

Projecte relacionat

Pobles i ciutats jugables

OBERT des de 2022 | Després de més de 5 anys treballant el projecte Barcelona ciutat jugable i acompanyant l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració i desplegament del Pla del joc a l’espai públic, l’Institut Infància i Adolescència posem a disposició d’altres municipis el coneixement acumulat per tal que més pobles i ciutats vagin avançant per ser cada vegada més jugables.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.