Cocreació amb infants en la transformació dels entorns escolars

17/05/2021

Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en els processos de cocreació amb infants i les comunitats educatives per la transformació dels entorns escolars, en el marc del programa Protegim les escoles. Hem elaborat una guia de cocreació per ajudar a sistematitzar aquesta participació en tots els processos que es duguin a terme a partir d’ara.

Arrenca la segona edició del Parlen els nens i nenes

07/05/2021

El programa municipal de coneixement sobre el benestar de la infància a Barcelona Parlen els nens i nenes comença la seva segona edició: tornarem a preguntar als infants de la ciutat “com esteu i què podríem fer perquè estigueu millor?”. De moment, ens hem posat en contacte amb els centres preseleccionats i, a partir del curs 2021-2022, tornarem a les escoles amb l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona

Presentem els impactes subjectius del Fons 0-16 a la REPS 2021

22/03/2021

Laia Pineda i Miryam Navarro presenten l’avaluació qualitativa del Fons 0-16 a la Red Española de Política Social (REPS) 2021, una política pública de rendes impulsada per l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2015 i 2019 que atorga l’ajut directament als infants i adolescents fins als 16 anys. L’avaluació qualitativa i etnogràfica mostra com aquest ajut té beneficis en la reducció de la pobresa relacional i emocional dels infants i adolescents, dimensions de la pobresa poc avaluades habitualment.

Arrenca el projecte de Transformem els patis escolars

02/03/2021

Seguim acompanyant l’Ajuntament de Barcelona en el seu projecte Transformem els patis, per tal d’aprofitar el potencial dels patis escolars per donar resposta a la necessitat de joc i educació a l’aire lliure i com a espai d’oportunitat per contribuir en la naturalització de la ciutat. El projecte Transformem els patis és un dels projectes tractors del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030.

L’Observatori 0-17, referent en dades d’infància

26/02/2021

Durant l’any 2020 l’Observatori 0-17 BCN es consolida com a eina de coneixement específica en matèria d’infància i adolescència al servei de diferents institucions. Al llarg de l’any, s’han rebut una vintena de peticions específiques de dades que han comportat, en més d’una ocasió d’explotacions específiques de diferents enquestes i fonts de dades.

Presentem els 6 criteris per un bon pati naturalitzat, coeducatiu i comunitari

18/12/2020

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona hem presentat els 6 criteris per un bon pati en el marc de la jornada en línia “Transformem els patis escolars; més naturalitzats, coeducatius i comunitaris” convocada per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de l’Educació de Barcelona en col·laboració de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i el Consell Educatiu Municipal

Impactes de la covid-19 en la infància: primers resultats de la recerca social d’urgència i primeres actuacions per fer-hi front

14/12/2020

L’Ajuntament de Barcelona presenta un informe d’avançament de resultats sobre els impactes de la covid-19 en la infància i l’adolescència a la Comissió de Drets socials, elaborat per l’institut. Amb la presentació de l’informe, explica també les actuacions municipals dutes a terme per la covid-19 tenint en compte els impactes socials del confinament i la crisi per la covid-19.