Presentació de l’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat

2021 Presentació

Presentació de les principals línies de treball de l’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona. En aquest document trobareu els objectius del projecte, les dades claus que se n’han extret i els laboratoris que s’estan realitzant.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.