L’Observatori 0-17, referent en dades d’infància

26/02/2021

Durant l’any 2020 l’Observatori 0-17 BCN es consolida com a eina de coneixement específica en matèria d’infància i adolescència al servei de diferents institucions. Al llarg de l’any, s’han rebut una vintena de peticions específiques de dades que han comportat, en més d’una ocasió d’explotacions específiques de diferents enquestes i fonts de dades.

L’Observatori 0-17 és un programa de coneixement de l’Ajuntament de Barcelona dut a terme per l’Institut Infància i Adolescència que va arrencar de forma embrionària a finals del 2017 i es va presentar oficialment el novembre de 2018 en el marc d’una jornada sobre infància a Barcelona. Des de llavors, no ha parat de créixer i aquest 2020 ha significat un abans i un després pel que fa al nombre de peticions específiques per aportar dades per part de prop d’una desena d’àrees municipals, però també institucions més enllà del propi Ajuntament, com per exemple, l’Observatori Català dels Drets dels Infants o la xarxa de ciutats europees Eurocities, que va demanar a la ciutat de Barcelona de participar a una una enquesta sobre pobresa infantil en la qual l’Institut d’Infància i Adolescència va col·laborar.

El tipus de demandes a l’Observatori 0-17 han estat diverses: des de revisió d’enquestes (per exemple, la petició per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona de fer una revisió del qüestionari de la nova edició de l’enquesta FRESC, la revisió del qüestionari de la també nova edició de l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona per afavorir explotacions en clau d’infància, o l’actualització d’indicadors d’infància com la que va sol·licitar l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona en relació a una de les fites de l’Estratègia per la Inclusió i la Reducció de les Desigualtats Socials). Destaca també la petició per part de la Gerència d’Agenda 2030 de Barcelona de revisar l’Agenda 2030 en clau d’infància i adolescència per tal d’incorporar-hi indicadors d’infància i adolescència i proveir les primeres dades així com fer-ne seguiment a partir d’ara. I també la petició de dades sobre petita infància feta per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) amb l’objectiu de contribuir a una diagnosi específica i actualitzada que servís per a la definició de la nova mesura de govern sobre petita infància 0-3 a la ciutat en la que s’està treballant.

Trobareu més informació a la presentació de l’Observatori 0-17.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.