Ja està en marxa la web de l’Observatori 0-17 BCN

20/11/2018

Ja està disponible la web del nou Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància a Barcelona, una nova eina de la ciutat que té per objectiu millorar el coneixement sobre les vides i els drets dels infants i adolescents de Barcelona per enfortir les polítiques locals que els afecten.

Es tracta d’un instrument que permetrà, progressivament, fer seguiment, anàlisis i consultar dades sobre la infància i l’adolescència de Barcelona, amb visió integral i mirada prioritària a la major vulnerabilitat social i a les desigualtats. A més, contribuirà a analitzar els progressos en els drets i les oportunitats dels 245.144 nens, nenes i adolescents (de 0 a 17 anys) que viuen a Barcelona i que representen el 15% dels habitants.

El nou programa municipal, que realitza l’Institut Infància i Adolescència, es va presentar dilluns durant la jornada “La infància i l’adolescència a la ciutat: Present i futur”.

Visiteu la nova web de l’Observatori 0-17.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.