Què hem de saber i què podem fer sobre temps i infància?

03/06/2024

Què poden fer les famílies per millorar els usos del temps de les nenes i nens? Coneixem les eines pràctiques que se’ns ofereixen des de la política pública? Què podem fer des de les nostres organitzacions?

Des del Pacte del Temps en col·laboració amb l’Institut d’Infància i Adolescència, es vol donar resposta a aquestes preguntes per mitjà de la píndola formativa “Temps i infància” que durà a terme Elisa Stinus, doctora en polítiques públiques i experta en usos del temps de l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona. Amb aquesta píndola formativa es pretén, d’una banda, sensibilitzar a les persones participants sobre la importància de l’organització del temps i les implicacions que té en els infants; i d’altra, proporcionar eines pràctiques i conceptuals per millorar la gestió del temps i la conciliació entre la vida laboral i familiar.

En aquesta píndola formativa es tractaran els següents punts:

  • Contextualització. S’abordarà la importància dels usos del temps i els impactes en la infància i les preocupacions actuals relacionades amb la temàtica. Així mateix, es farà una breu anàlisi de les polítiques del temps enfocades en la infància, destacant les principals polítiques i enfocaments que existeixen actualment en l’àmbit internacional, nacional i local.
  • Identificació de les necessitats. En aquest punt es treballarà amb el públic assistent el plantejament i enfocament de la píndola, obrint l’espai per entendre quines són les principals preocupacions, problemàtiques i també per compartir bones pràctiques que s’hagin implementat a les organitzacions.
  • Dinàmica propositiva. Aquesta suposa la part central de la píndola formativa, on es realitzarà un exercici pràctic orientatiu per identificar mesures concretes de manera individual, familiar, i institucional per millorar els usos del temps en la infància i promoure la conciliació laboral-familiar.

La píndola, que tindrà lloc el pròxim 4 de juny de 15 h a 16.30 h en format en línia, està oberta a tota la ciutadania i entitats que vulguin aprofundir en com millorar els usos del temps en la infància. La píndola és gratuïta i en format virtual. Per assistir-hi cal fer la inscripció en aquest enllaç (les persones participants seran seleccionades d’acord amb l’ordre d’inscripció).

Aquesta píndola formativa és una nova col·laboració entre el Pacte del Temps de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència que se suma a diferents experiències anteriors com ara el taller sobre temps i infància que vam dur a terme a la Time Use Week 2023 o l’article “Usos del temps i infància: per una conciliació del temps amb més qualitat” publicat a l’Anuari 2022 del Pacte del Temps de Barcelona. Tot plegat, fruit d’una adhesió de l’Institut Infància i Adolescència al Pacte del temps motivada, entre d’altres, pel fet que el temps lliure és l’aspecte de la vida amb el qual els nens i nenes de Barcelona estan menys satisfets, segons l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona.

 

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.