Usos del temps i infància: per una conciliació del temps amb més qualitat

2023 Article

Quan parlem dels usos del temps i la infància ens trobem davant d’un dilema de conciliació del temps: d’una banda, tant els infants com les mares i els pares volen passar més temps en família i, de l’altra, la centralitat que ocupa el temps de treball (tant productiu com domèstic i de cures) fa que el temps de gaudi en família sigui més reduït o de menys qualitat.

En l’article “Usos del temps i infància: per una conciliació del temps amb més qualitat” publicat a l’Anuari 2022 del Pacte del Temps de Barcelona, Elisa Stinus aporta claus per abordar la qüestió de la conciliació, no només des de l’òptica de la quantitat de temps sinó també de la qualitat.

Podeu descarregar l’article concret o bé consultar tot l’anuari complet a través d’aquest enllaç.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.