Usos del temps i infància: per una conciliació del temps amb més qualitat

2023 Article CAT

Quan parlem dels usos del temps i la infància ens trobem davant d’un dilema de conciliació del temps: d’una banda, tant els infants com les mares i els pares volen passar més temps en família i, de l’altra, la centralitat que ocupa el temps de treball (tant productiu com domèstic i de cures) fa que el temps de gaudi en família sigui més reduït o de menys qualitat.

En l’article “Usos del temps i infància: per una conciliació del temps amb més qualitat” publicat a l’Anuari 2022 del Pacte del Temps de Barcelona, Elisa Stinus aporta claus per abordar la qüestió de la conciliació, no només des de l’òptica de la quantitat de temps sinó també de la qualitat.

Podeu descarregar l’article concret o bé consultar tot l’anuari complet a través d’aquest enllaç.

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.