Usos del temps i infància: per una conciliació del temps amb més qualitat

2023 Artículo CAT

Quan parlem dels usos del temps i la infància ens trobem davant d’un dilema de conciliació del temps: d’una banda, tant els infants com les mares i els pares volen passar més temps en família i, de l’altra, la centralitat que ocupa el temps de treball (tant productiu com domèstic i de cures) fa que el temps de gaudi en família sigui més reduït o de menys qualitat.

En l’article “Usos del temps i infància: per una conciliació del temps amb més qualitat” publicat a l’Anuari 2022 del Pacte del Temps de Barcelona, Elisa Stinus aporta claus per abordar la qüestió de la conciliació, no només des de l’òptica de la quantitat de temps sinó també de la qualitat.

Podeu descarregar l’article concret o bé consultar tot l’anuari complet a través d’aquest enllaç.

Programa relacionado

Observatorio 0-17 BCN

El objetivo del programa es mejorar el conocimiento y generar análisis periódicos sobre las vidas y los derechos de la infancia y la adolescencia de Barcelona para fortalecer las políticas locales que afectan a esta etapa vital de los ciudadanos entre los 0 y los 17 años.