Aportem a l’elaboració de la mesura de govern pel benestar digital

02/04/2024

L’Institut Infància i Adolescència hem contribuït a l’elaboració de la mesura de govern de Benestar digital de la infància i l’adolescència a Barcelona, recentment aprovada per l’Ajuntament de Barcelona. Hem aportat visió i evidència, destacant la necessitat d’escoltar les veus dels nens, nenes i adolescents sobre aquesta qüestió.

La creació i participació activa, des del març del 2023, al Grup promotor pel Benestar Digital (en el marc de la Taula de Salut Mental de Barcelona) amb doble barret (en tant que Institut Infància i Adolescència però també com a portantveus del grup de treball Igualtat d’Oportunitats en la infància del Consell Municipal de Benestar Social – CMBS), ha resultat en l’aprovació d’una important mesura de govern pel benestar digital de la infància i l’adolescència a Barcelona

La necessitat, per una banda, d’educar en l’ús de les eines digitals que els infants i adolescents tenen a l’abast, i, per l’altra, de protegir-los dels usos problemàtics i riscos que hi estan associats, han desembocat en 51 accions per desenvolupar entre el 2024 i 2027 a nivell local i la identificació de 3 prioritats de treball:

  1. promoure l’ús crític i saludable de les tecnologies digitals
  2. fomentar activitats d’oci alternatives
  3. posicionar l’ús problemàtic de pantalles com un problema de salut pública.

Aportar evidència amb dades i la veu dels nenes i nenes a través de l’Agenda dels Infants

Des de l’Institut Infància hem aportat visió i evidència, tenint cura que les veus prohibicionistes, d’alarmisme i por facin la seva funció (elevar la importància d’aquest tema perquè hi hagi una resposta des de la política pública) però que en cap cas determinin la resposta de la política pública, que ha de basar-se en l’evidència científica, la deliberació amb veus expertes i la participació de tots els agents socials.

En aquest sentit, hem destacat la importància de posar en valor la veu dels nens, nenes i adolescents, recollides a través de dues fonts de dades de ciutat: l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona (EBSIB) per a les dades d’infància i l’Enquesta de Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) per a les dades d’adolescència. A més, hem posat molt d’èmfasi en la necessitat de tractar les problemàtiques associades al pantallisme des d’un abordatge interdepartamental i multinivell que inclogui, també, les veus dels infants de Barcelona que, a través de l’Agenda dels Infants, demanen “més ajuda per utilitzar les pantalles amb seguretat i per no enganxar-s’hi” i proposen, concretament, que les persones adultes els ajudin a fer un bon ús de les pantalles amb un temps adequat, vigilin que els continguts que els arribin siguin adequats a la seva edat, i els proporcionin alternatives divertides fora de les pantalles.

D’altra banda, en tant que portantveus del grup d’infància del CMBS, ens hem fet ressò de les principals inquietuds del grup, perquè fossin tingudes en compte a l’hora d’elaborar la mesura, essent les prioritàries: un major acompanyament a les famílies en l’ús de les eines digitals per part dels fills/es, proveir als professionals que treballen amb infants i adolescents d’eines per reconèixer i abordar els usos problemàtics de la tecnologia, desenvolupar actuacions per afavorir usos saludables de les tecnologies entre infants i adolescents, i promoure espais d’oci i socialització com a alternativa al pantallisme.

Projecte relacionat

Programa relacionat