Infants i famílies ateses per serveis socials

Laboratori que es concreta en una recerca de caràcter quantitatiu. L’informe de recerca resultant,  Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat és un retrat de les condicions de vida d’aquestes famílies a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials (ECVPUCSS-2016) de quasi 3.000 llars.

Es tracta, doncs, d’un retrat d’una realitat específica i concreta, no extrapolable a tota la població ni tampoc a totes les famílies amb infants en situació de pobresa de la ciutat però que en canvi, ofereix una diagnosi detallada i inèdita de les llars amb infants que estan “a la cua” de la pobresa (un segment habitualment mal representat a les enquestes amb mostres generalistes).

Un altre dels potencials de l’informe és la possibilitat de comparar (gràcies al volum de la mostra analitzada) les condicions de vida de les llars ateses per serveis socials en funció de si tenen fills a càrrec o no. La comparació fa molt evident les majors dificultats de les llars amb menors d’edat a càrrec en la majoria d’aspectes analitzats per l’ECVPUCSS-2016.

Equip de projecte

Maria Truñó (direcció)
Laia Pineda (coordinació estudi)
Xavier Martínez-Celorrio (investigador, anàlisi i redacció)
Toni Marín  (investigador, explotació de les dades )

 

Infants i famílies ateses per serveis socials, com viuen les famílies amb infants ateses per serveis socials? és un laboratori de l’Observatori 0-17 BCN.