Resum executiu de l’informe sobre condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses per serveis socials

2018 Resum executiu

Aquest document és el resum executiu de l’informe Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents amb problemàtiques d’extrema complexitat, ateses pels serveis socials de Barcelona.

L’informe és un retrat d’aquest grup de població fet a partir d’una explotació específica de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials el 2016.

El resum executiu posa el focus en què és i què no és aquest informe (no és una anàlisi extrapolable, sinó un retrat concret) i també en les 10 conclusions i les 4 recomancions i els 3 reptes que es desprenen de l’informe.

Arxius vinculats

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo…

Programa relacionat