Resum executiu de l’informe sobre condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses per serveis socials

2018 Executive summary CAT

Aquest document és el resum executiu de l’informe Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents amb problemàtiques d’extrema complexitat, ateses pels serveis socials de Barcelona.

L’informe és un retrat d’aquest grup de població fet a partir d’una explotació específica de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials el 2016.

El resum executiu posa el focus en què és i què no és aquest informe (no és una anàlisi extrapolable, sinó un retrat concret) i també en les 10 conclusions i les 4 recomancions i els 3 reptes que es desprenen de l’informe.

Related files

Related projects

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.