Fem aportacions al repositori d’Ivàlua sobre avaluacions de polítiques públiques

17/11/2020

En el marc de la nostra missió d’acompanyar l’administració local en el seu paper de garantia dels drets dels infants, l’Institut Infància i Adolescència hem dut a terme algunes avaluacions sobre polítiques públiques impulsades per l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes avaluacions, que ja estaven disponibles a través de la nostra Mediateca, ara també formen part del Repositori d’avaluacions de polítiques públiques de Catalunya, impulsat per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que s’ha presentat el novembre de 2020. Aquest repositori té l’objectiu de contribuir a l’impuls de la cultura de l’avaluació, tot difonent el coneixement generat a través de les avaluacions de polítiques públiques. En el moment de la seva posada en marxa ja compta amb 99 avaluacions, sobretot d’impacte, implementació i disseny provinents de 9 fonts diferents, entre elles l’Institut Infància i Adolescència. Les avaluacions són de diferents àmbits de la política pública, sobretot de Salut, Afers socials i desigualtat, Justícia, Educació o Ocupació.

De moment ja hi hem publicat l’avaluació del programa Camí escolar, espai amic, la de l’Audiència Pública de Nois i Noies, la de Patis oberts al barri i l’Avaluació qualitativa del Fons 0-16. A mida que duguem a terme noves avaluacions les anirem publicant en aquest repositori, que contribueix positivament a la generació de coneixement i a posar en valor la necessitat d’avaluar per orientar millor les polítiques públiques.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.