Reptes demogràfics: infància, famílies i ciutat

2022 Document de treball

El document “Reptes demogràfics: infància, famílies i ciutat” és una lectura en clau demogràfica de l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2021.

La realitat poblacional actual planteja reptes demogràfics i socials importants, com ara la bretxa entre els fills desitjats i les realitats reproductives o la importància de construir ciutats més amables per a viure-hi la infància i l’adolescència. L’hem presentat en el marc d’un seminari sobre demografia organitzat per la UB.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.