Arrenca l’Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i adolescència

30/01/2018

Els infants i adolescents tenen uns drets reconeguts en la Convenció dels Drets de l’Infant i en la normativa catalana (LDOIA) i, per tant, les administracions públiques tenen el deure de vetllar pel seu compliment. Però, què sabem de les vides de la infància i adolescència de Barcelona? Quins són els principals reptes en l’exercici progressiu dels seus drets?

Perquè la ciutat es pugui respondre aquestes preguntes cal generar coneixement a partir de l’anàlisi de fonts disponibles i de noves dades per comprendre i fer seguiment de la situació i orientar polítiques i canvis concrets que millorin les vides de la ciutadania de 0 a 17 anys. Per fer-ho, es partirà d’un doble enfocament: les vides i drets de tota la infància i adolescència, i alhora, mirada específica amb zoom de les vides i drets dels infants i adolescents en situacions socialment més desafavorides.

Aquest és el punt de partida del programa Observatori 0-17 BCN que ens encarrega l’Ajuntament de Barcelona i que, inicialment, inclou diversos projectes com la creació d’un sistema integral d’indicadors sobre la infància i l’adolescència, l’explotació específica d’infància de l’enquesta de condicions de vida realitzada a persones usuàries de serveis socials (IMSS, 2016) o l’avaluació subjectiva des del punt de vista dels infants del Fons d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.