Resum executiu avaluació impactes subjectius del Fons 0-16

2020 Resum executiu , Avaluació polítiques

Resum executiu de l’informe Avaluació sobre els impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida quotidiana d’infants, adolescents i les seves famílies, una avaluació d’una política pública de lluita contra la pobresa infantil que conclou que el Fons 0-16 impacte molt positivament en les condicions de vida dels infants i adolescents en situació de pobresa.

El resum executiu posa el focus en les 20 troballes en què se sintetitza el coneixement generat a partir d’aquesta avaluació i també en les 14 consideracions sobre la pobresa infantil i el Fons 0-16 i les 5 propostes per a un major compromís amb la infància i l’adolescència.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.