Impactes del Fons 0-16 en la reducció de la pobresa

Laboratori que es concreta en una recerca de caràcter qualitatiu, a partir del mètode etnogràfic. L’informe de recerca resultant,  Avaluació sobre els impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida quotidiana d’infants, adolescents i les seves famílies, avalua amb detall els impactes subjectius en les vides dels infants i adolescents i les seves famílies del fet de ser perceptores del Fons 0-16, un ajut extraordinari que concedeix l’Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per a cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d’infants i/o adolescents de 0 a 16 anys. Més concretament, l’avaluació aporta:

1) una millor comprensió dels usos, les necessitats, les vivències positives i/o negatives i possibles resistències al voltant del Fons 0-16 en la vida quotidiana de la infància i l’adolescència perceptores del Fons0-16, i de les seves famílies

2) la percepció de millora del benestar dels infants i adolescents en un sentit material i relacional, incorporant les perspectives pròpies dels nois i noies com a informants imprescindibles, així com dels adults de les seves famílies i també dels i les professionals de l’IMSS que en fan un seguiment

3) propostes de millora concretes per orientar la política de rendes amb perspectives d’infància de cara a futures convocatòries i/o altres prestacions socials a partir de les evidències generades sobre els impactes del Fons 0-16.

A banda de l’informe complet, els principals resultats de la recerca es recullen en format de resum executiu.

Equip de projecte

Laia Pineda (direcció)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Miryam Navarro (investigadora)

 

Impactes del Fons 0-16 en la reducció de la pobresa, quins són els impactes subjectius del Fons 0-16 en infants, adolescents i les seves famílies? és un laboratori de l’Observatori 0-17 BCN.

 

El projecte a Twitter

Resum de la recerca qualitativa en aquest fil de tuits