Impactes del Fons 0-16 en la reducció de la pobresa

Laboratori que es concreta en una recerca de caràcter qualitatiu, a partir del mètode etnogràfic. L’informe de recerca resultant,  Avaluació qualitativa de la mesura de política pública Fons Extraordinari d’Ajuts d’Emergència Social d’Infants de 0-16 anys (Fons 0-16) (pendent de publicació), avalua amb detall els impactes els impactes subjectius en les vides dels infants i adolescents i les seves famílies perceptores del Fons 0-16, un ajut extraordinari que concedeix l’Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per a cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d’infants i/o adolescents de 0 a 16 anys. Més concretament, l’avaluació es proposa:

1) aprofundir en la millor comprensió dels usos, les necessitats, les vivències positives i/o negatives i possibles resistències al voltant del Fons 0-16 en la vida quotidiana de la infància i l’adolescència perceptores, i de les seves famílies

2) identificar la percepció de millora del seu benestar en  un sentit material i relacional incorporant les perspectives pròpies dels nois i noies com a informants imprescindibles, així com dels adults de les seves famílies i també dels i les professionals de l’IMSS

3) formular propostes de millora concretes per orientar la política de rendes amb perspectives d’infància de cara a futures convocatòries i/o altres prestacions socials a partir de les evidències generades sobre els impactes del Fons 0-16.

A banda de l’informe complet, els principals resultats de la recerca es recullen en format de resum executiu (pendent publicació).

Equip de projecte

Laia Pineda (direcció)
Maria Truñó (direcció 2016-2019)
Miryam Navarro (investigadora)

 

Impactes del Fons 0-16 en la reducció de la pobresa, quins són els impactes subjectius del Fons 0-16 en infants, adolescents i les seves famílies? és un laboratori de l’Observatori 0-17 BCN.

 

El projecte a Twitter

Resum de la recerca qualitativa en aquest fil de tuits