Resum executiu avaluació impactes subjectius del Fons 0-16

2020 Executive summary , Policy evaluation CAT

Resum executiu de l’informe Avaluació sobre els impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida quotidiana d’infants, adolescents i les seves famílies, una avaluació d’una política pública de lluita contra la pobresa infantil que conclou que el Fons 0-16 impacte molt positivament en les condicions de vida dels infants i adolescents en situació de pobresa.

El resum executiu posa el focus en les 20 troballes en què se sintetitza el coneixement generat a partir d’aquesta avaluació i també en les 14 consideracions sobre la pobresa infantil i el Fons 0-16 i les 5 propostes per a un major compromís amb la infància i l’adolescència.

Related files

Related projects

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.