TikTok i violències de gènere: com orientar la pràctica docent des de la recerca

14/03/2023

Participem com a jurat a la hackató “TikTok i violència de gènere: Què podem fer com a docents?”, on estudiants de la UB i la UIC han treballat amb el repte general de prevenir, detectar i intervenir contra la violència de gènere a les xarxes socials, partint de la recerca #ChallengingTikTok.

La investigadora de l’Institut Infància i Adolescència, Mari Corominas, juntament amb Sandra Periago (Unitat d’Igualtat de Gènere de la Universitat de Barcelona) i Ada Garriga (Universitat Abat Oliva i Comissió d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats), han estat les membres del jurat de la hackató “TikTok i violència de gènere: Què podem fer com a docents?”, que s’ha dut a terme aquest divendres 3 de març al Campus Mundet de la Universitat de Barcelona (UB). Una cinquantena d’estudiants del grau d’educació primària i el màster d’educació secundària de la UB i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) han treballat amb el repte general de prevenir, detectar i intervenir contra les violències de gènere a les xarxes socials.

Es tracta d’una  acció derivada de la recerca #ChallengingTikTok (2021INDOV00009), desenvolupada pel Grup de Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) de la UB. Actualment #ChallengingTikTok comença la seva fase d’avaluació, amb la perspectiva d’elaborar materials didàctics adreçats a estudiants universitaris i també d’incloure la hackató com a activitat formativa del grau d’educació primària i el màster d’educació secundària.

 

Els nois i noies adolescents normalitzen els continguts de violència de gènere a TikTok

Prèviament a la hackató, la recerca #ChallengingTikTok ha preguntat a més de 600 adolescents de la província de Barcelona sobre els usos d’aquesta xarxa social i les expressions que hi ha de violències de gènere. Els resultats obtinguts indiquen que 9 de cada 10 dels adolescents consultats són usuaris habituals de TikTok i que principalment utilitzen aquesta xarxa social per passar el seu temps lliure i divertir-se. D’una banda, reconeixen els perills de pujar vídeos basats en l’autoimatge a TikTok, però hi normalitzen els continguts de violència de gènere i altres formes de violència masclista no són percebudes ni detectades (sobretot en els balls i en les lletres de les cançons). Tanmateix, en cas de trobar-se amb violències digitals a través de TikTok, el 67,7% dels alumnes consultats demanaria ajuda a la mare, el 52,5% a les amistats i el 47,3% al pare, mentre que és destacable que el 16,3% no demanaria ajuda a ningú i només el 5% al professorat.

#ChallengingTikTok també ha analitzat els vídeos dels 10 TikTokers espanyols més seguits per adolescents a Espanya. S’observa que hi ha una tendència a la reconfiguració dels rols tradicionals de gènere amb nous llenguatges i expressions. Els resultats apunten a una reproducció dels estereotips de bellesa, amb masculinitats hegemòniques, marcades per relacions de poder que naturalitzen la subordinació de la dona en la societat. També es detecten dinàmiques afectives dominades pel control, amb retòriques d’amor romàntic, així com una projecció d’autoimatges digitals molt sexualitzades i cosificades, amb una sobreexposició de cossos normatius.

Globalment, el coneixement generat per #ChallengingTikTok respon a la finalitat d’afavorir l’acompanyament dels infants i adolescents en els usos de pantalles i internet de manera responsable, crítica, lliure d’estereotips i sense violències de gènere. Concretament, el coneixement generat a través de la consulta a adolescents i l’anàlisi de TikTokers té l’objectiu principal d’utilitzar-se a la formació inicial del professorat. A més, els resultats de la recerca #ChallengingTikTok van presentar-se al I Congrés Internacional Infapost per tal de compartir el coneixement generat amb més agents i, en sentit ampli, contribuir a la millora del benestar de la infància.

#ChallengingTikTok és una recerca del Grup de Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) de la UB, amb el suport econòmic per a projectes d’innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG), de la Generalitat de Catalunya.

NOTA: Agraïm als membres del grup FODIP (Beatriz Jarauta, Judith Muñoz, Ares Cruz i Isaac Calduch) per haver-nos compartit alguns documents base per a la redacció de la notícia, així com la seva revisió.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.