Obrim dades: disponibles els microfitxers del baròmetre de la infància i les famílies (2014)

27/06/2018

En el marc de l’Observatori 0-17, obrim dades d’enquestes per avançar en la transparència de les entitats públiques i afavorir la generació de nou coneixement sobre la infància i l’adolescència a la ciutat.

Ja estan disponibles, doncs, al Registre d’enquestes i estudis d’opinió de l’Ajuntament, les dades relatives al Baròmetre de la infància i les famílies 2014. Des d’aquesta web es pot consultar no només la fitxa tècnica de l’enquesta i altres documents metodològics, sinó també els fitxers de microdades i els principals informes de resultats.

La incorporació d’aquesta informació respon al que marca el nou reglament sobre Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.