Baròmetre d’infància i famílies a Barcelona (BIFAB 2014)

2015 Informe

L’estudi analitza la situació actual de la pobresa i l’exclusió social infantil a la ciutat i l’impacte de la crisi econòmica a partir de les dades del Baròmetre d’Infància i Famílies a Barcelona realitzat a 2014.

Posa de relleu els canvis que estan experimentant les famílies amb fills entre 0 i 16 anys de Barcelona, identificant les situacions de patiment social en un escenari de crisi econòmica que està generant un gran increment de la pobresa infantil.

El Baròmetre d’Infància i Famílies a Barcelona ens ha dotat d’informació valusoa per orientar les polítiques locals en l’àmbit de la infància, l’adolescència i les famílies a la ciutat de Barcelona.

Arxius vinculats