Baròmetre de la infància i les famílies a Barcelona

2016 Presentació

Presentació de l’Institut Infància dels principals resultats de la 1a onada del Baròmetre d’Infància i Famílies a Barcelona (2014).

Entre gener i març del 2016 l’Institut Infància va obrir el debat sobre com viuen els infants i adolescents entre professionals municipals i d’entitats en diversos espais de la ciutat.

La presentació destaca algunes dades que evidencien desigualtats molt importants entre els infants. L’agrupació dels 73 barris de Barcelona en tres estrats segons la renda mitjana disponible de les llars amb menors de 16 anys ha permès, per primera vegada, superar els promitjos de ciutat i comparar les condicions de desigualtat en les que creixen els nostres infants, tant materials com relacionals, a nivell de barri.

Arxius vinculats