Viure la infància a Barcelona: créixer entre desigualtats

2016 Infografia

Infografia en la que es destaquen algunes de dades clau del Baròmetre d’infància i famílies de Barcelona  per respondre a la pregunta: Com viuen les famílies amb infants a Barcelona? La infografia repassa les condicions materials i relacionals dels infants posant en evidència com les mitjanes de ciutat amaguen importants desigualtats entre barris.

El Baròmetre d’infància i famílies de Barcelona és un estudi que analitza la situació actual de la pobresa i l’exclusió social infantil així com l’impacte de la crisi econòmica en les llars amb infants de la ciutat.

Arxius vinculats