NP: L’Ajuntament identifica fins a 16 grans impactes en la vida i els drets dels infants originats per la Covid-19

2020 Nota de premsa

Nota de premsa emesa per l’Ajuntament de Barcelona amb els principals resultats de la recerca sobre impactes de la Covid-19 en la infància realitzada per l’Institut Infància i Adolescència i presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Projecte relacionat

Covid-19 i infància a Barcelona

OBERT | Laboratori que ressegueix l’impacte de la crisi sanitària i social de la covid-19 i de les mesures que s’han pres per fer-hi front, en les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona. Aquest laboratori es basa en el seguiment de 27 recerques socials d’urgència identificades a nivell de ciutat, de Catalunya o de l’Estat.

Programa relacionat