NP: L’Ajuntament identifica fins a 16 grans impactes en la vida i els drets dels infants originats per la Covid-19

2020 Nota de premsa

Nota de premsa emesa per l’Ajuntament de Barcelona amb els principals resultats de la recerca sobre impactes de la Covid-19 en la infància realitzada per l’Institut Infància i Adolescència i presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Projecte relacionats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.