NP: L’Ajuntament identifica fins a 16 grans impactes en la vida i els drets dels infants originats per la Covid-19

2020 Press release CAT

Nota de premsa emesa per l’Ajuntament de Barcelona amb els principals resultats de la recerca sobre impactes de la Covid-19 en la infància realitzada per l’Institut Infància i Adolescència i presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Related projects

Covid-19 and children in Barcelona

OPEN SINCE 2020| Laboratory that traces the impact of the health and social crisis of covid-19 and the measures that have been taken to deal with it, in the lives and rights of children and adolescents in Barcelona. This laboratory is based on the monitoring of 27 emergency social research identified at city, Catalan or Spanish level.

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.