Programa Jornada La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur

2018 Jornades

Programa de la jornada organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb l’Institut Infància i Adolescència, amb el títol La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur, que es realitza el 19 de novembre de 2018 a l’Espai Jove La Fontana amb l’objectiu d’aportar nova diagnosi sobre l’etapa 0-17, compartir els reptes i donar a conèixer les actuacions municipals que ja s’estan fent i les que estan previstes en aquest àmbit.

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN

L’objectiu del programa és millorar el coneixement i generar anàlisis periòdiques sobre les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona per enfortir les polítiques locals que afecten a aquesta etapa vital dels ciutadans entre els 0 i els 17 anys.