Programa Jornada La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur

2018 Conferences

Programa de la jornada organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb l’Institut Infància i Adolescència, amb el títol La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur, que es realitza el 19 de novembre de 2018 a l’Espai Jove La Fontana amb l’objectiu d’aportar nova diagnosi sobre l’etapa 0-17, compartir els reptes i donar a conèixer les actuacions municipals que ja s’estan fent i les que estan previstes en aquest àmbit.

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.