Programa Jornada La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur

2018 Jornadas

Programa de la jornada organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb l’Institut Infància i Adolescència, amb el títol La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur, que es realitza el 19 de novembre de 2018 a l’Espai Jove La Fontana amb l’objectiu d’aportar nova diagnosi sobre l’etapa 0-17, compartir els reptes i donar a conèixer les actuacions municipals que ja s’estan fent i les que estan previstes en aquest àmbit.

Programa relacionado

Observatorio 0-17 BCN

El objetivo del programa es mejorar el conocimiento y generar análisis periódicos sobre las vidas y los derechos de la infancia y la adolescencia de Barcelona para fortalecer las políticas locales que afectan a esta etapa vital de los ciudadanos entre los 0 y los 17 años.