Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

El projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona és un projecte de ciutat, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, que dóna la veu als nens i nenes de 10 a 12 anys per tal que ens expliquin com és el seu benestar i quins són els elements clau que el conformen: els amics? la família? l’escola? les coses que tenen? el seu entorn més immediat? Una major comprensió sobre com viuen i se senten els infants en relació a aspectes importants de les seves vides és clau. El projecte es desplega en 3 fases:

L’objectiu de la primera fase del projecte és el passi d’una enquesta per generar dades de caràcter subjectiu, inèdites i homologables internacionalment per conèixer la percepció que tenen sobre el seu propi benestar. Durant el curs 2016-2017 hem enquestat a 4.000 infants d’entre 10 i 12 anys de 52 escoles de la ciutat de Barcelona.

En la segona fase, tornem a les escoles a fer la devolució dels resultats als infants i a demanar-los que ens ajudin en la seva interpretació mitjançant el desplegament de tallers participatius. A la segona part dels tallers, obrim un procés participatiu en el què convidem a tots els nens i nenes que van contestar l’enquesta a construir una agenda compartida de propostes, adreçades a diferents agents de la comunitat (famílies, mestres i govern local) i encaminades a millorar el seu benestar al llarg i ample de les seves vides.

En la tercera i última fase els infants seran els encarregats de presentar la seva agenda als adults i idearem amb ells la millor la fórmula per tal que les seves propostes es tinguin en compte.

Per seguir les novetats del projecte a Twitter: 
#BenestarInfants
#ParlenInfants

Documents del projecte:
Informe de primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona
Resum executiu de l’informe de primeres dades de l’enquesta

Els mitjans se’n fan ressò: 
Recull d’aparicions en mitjans del procés d’enquestació (maig 2017)
Recull d’aparicions en mitjans dels primers resultats de l’enquesta (novembre 2017)
Recull d’aparicions en mitjans de la fase de retorn i tallers participatius (febrer 2018)

Documents tècnics del projecte:
Presentació general del projecte (feb. 2018)
Fitxa tècnica del qüestionari (nov. 2016)
Qüestionari (nov. 2016)
Fitxa tècnica de la mostra (versió revisada a gen.2018)
Full informatiu enquestació (nov. 2016)
Full informatiu procés participatiu (juny 2017)
Guia didàctica per treballar a l’aula els primers resultats de l’enquesta (nov. 2017)

Coordinació:
Laia Pineda

Equip de projecte:
Maria Josep Corominas | Marta Curran Fàbregas

Projecte per encàrrec de:

En col·laboració amb: