El benestar subjectiu de la infància a Barcelona

El projecte Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona. Parlen els nois i noies: satisfaccions, percepcions i expectatives és un projecte de ciutat, encarregat per l’Ajuntament de Barceloa, que dóna la veu als nois i noies de 10 a 12 anys per tal que ens expliquin com és el seu benestar i quins són els elements clau que el conformen: els amics? la família? l’escola? les coses que tenen? el seu entorn més immediat? Una major comprensió sobre com viuen i se senten els infants en relació a aspectes importants de les seves vides és clau.

L’objectiu de la primera fase del projecte és generar dades de caràcter subjectiu, inèdites i homologables internacionalment que assentin les bases per a l’objectiu de la segona fase (i més important), que és obrir espais de debat entorn dels resultats per assenyalar actuacions que caldria impulsar des de les administracions públiques i des de l’entorn més immediat dels nois i noies: la família, l’escola i el barri.

Amb una mostra d’uns 4.000 infants de prop de 50 centres de primària de la ciutat, podrem analitzar diferències segons districtes de Barcelona i també serà possible l’anàlisi segons 3 estrats de renda que faran visibles les desigualtats entre els infants a la ciutat. Treballem amb la voluntat que l’enquesta de benestar subjectiu de la infància sigui periòdic i ampliable a altres grups d’edat.

Per seguir les novetats del projecte a Twitter: 
#BenestarInfants

Documents del projecte:
Presentació general del projecte
Fitxa tècnica del qüestionari
Fitxa tècnica de la mostra
Full informatiu enquestació
Full informatiu retorn 

Coordinació:
Laia Pineda

Equip de projecte:
Maria Josep Corominas

Projecte per encàrrec de:

En col·laboració amb: