Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

El projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona és un projecte de ciutat, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, que dóna la veu als nens i nenes de 10 a 12 anys per tal que ens expliquin com és el seu benestar i quins són els elements clau que el conformen: els amics? la família? l’escola? les coses que tenen? el seu entorn més immediat? Una major comprensió sobre com viuen i se senten els infants en relació a aspectes importants de les seves vides és clau. El projecte es desplega en 3 fases:

L’objectiu de la primera fase del projecte és el passi d’una enquesta per generar dades de caràcter subjectiu, inèdites i homologables internacionalment per conèixer la percepció que tenen sobre el seu propi benestar. Durant el curs 2016-2017 hem enquestat a 4.000 infants d’entre 10 i 12 anys de 52 escoles de la ciutat de Barcelona.

En la segona fase, tornem a les escoles a fer la devolució dels resultats als infants i a demanar-los que ens ajudin en la seva interpretació mitjançant el desplegament de tallers participatius. A la segona part dels tallers, obrim un procés participatiu en el què convidem a tots els nens i nenes que van contestar l’enquesta a construir una agenda compartida de propostes, adreçades a diferents agents de la comunitat (famílies, mestres i govern local) i encaminades a millorar el seu benestar al llarg i ample de les seves vides.

En la tercera i última fase els infants seran els encarregats de presentar la seva agenda als adults i idearem amb ells la millor la fórmula per tal que les seves propostes es tinguin en compte.

Per seguir les novetats del projecte a Twitter: 
#BenestarInfants
#ParlenInfants

Documents del projecte:
Informe de primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona
Resum executiu de l’informe de primeres dades de l’enquesta

Els mitjans se’n fan ressò: 
Recull d’aparicions en mitjans del procés d’enquestació (maig 2017)
Recull d’aparicions en mitjans dels primers resultats de l’enquesta (novembre 2017)

Documents tècnics del projecte:
Presentació general del projecte (nov. 2016)
Fitxa tècnica del qüestionari (nov. 2016)
Qüestionari (nov. 2016)
Fitxa tècnica de la mostra (nov. 2016)
Full informatiu enquestació (nov. 2016)
Full informatiu procés participatiu (juny 2017)
Guia didàctica per treballar a l’aula els primers resultats de l’enquesta (nov. 2017)

Coordinació:
Laia Pineda

Equip de projecte:
Maria Josep Corominas | Marta Curran Fàbregas

Projecte per encàrrec de:

En col·laboració amb: