Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

  • Respondran l'enquesta 4.000 nois i noies d'entre 10 i 12 anys que cursen 5è i 6è de primària
  • L'enquesta es passa de forma digital

El Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona” és un programa de coneixement sobre el benestar dels infants a la ciutat des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme.

Impulsat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, el programa vol ser una eina de recerca periòdica d’ampli abast social i territorial per conèixer com estan en diferents àmbits de les seves vides els nens i nenes de 10 a 12 anys. El programa es basa en metodologies participatives i en la recerca orientada al canvi, a partir de l’anàlisi de les propostes dels nens i nenes de millora del seu benestar.

El programa “Parlen els nens i nenes” es fonamenta en el dret dels infants a ser escoltats i que les seves opinions siguin tingudes en compte i, alhora, en el seu dret a ser una peça clau i que tothom actuï pensant en el seu interès.

El programa es desenvolupa en tres fases:

  1. Enquesta sobre benestar subjectiu: es recullen dades sobre benestar dels infants preguntant directament als nens i nenes i no a les persones adultes amb qui conviuen. Participen a l’enquesta 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat, en una mostra representativa per a tots els districtes, gràcies a la complicitat de 52 escoles de la ciutat. (notícia sobre l’enquesta)
  2. Tallers participatius: es fan 84 tallers participatius a les escoles participants i 2.000 nens i nenes ajuden a interpretar els resultats de l’enquesta i fan propostes de millora del seu benestar adreçades a l’Ajuntament i altres administracions, les escoles, les famílies i als mateixos nens i nenes. (notícia sobre els tallers)
  3. L’Agenda dels infants: el coneixement generat en l’enquesta i els tallers s’analitza i sintetitza en aquesta agenda de propostes dels nens i nenes de Barcelona. L’objectiu és obrir diàlegs socials i debats informats per trobar solucions, amb responsabilitats compartides, a les seves demandes. El Grup Altaveu, conformat per una trentena de nois i noies d’11 a 13 anys que han participat a totes les fases del programa, s’encarrega de donar a conèixer l’Agenda dels Infants als responsables polítics, serveis municipals, entitats i agents socials de la ciutat, començant per l’alcaldessa. (notícia sobre la presentació de l’Agenda)

 

Documents del programa:

Agenda dels infants, propostes per millorar el nostre benestar (juny 2018)
Presentació general del projecte (juliol 2018)
Informe de primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona
Resum executiu de l’informe de primeres dades de l’enquesta

Documents tècnics del programa:

Fitxa tècnica del qüestionari (nov. 2016)
Qüestionari (nov. 2016)
Fitxa tècnica de la mostra (versió revisada a gen.2018)
Guia didàctica per treballar a l’aula els primers resultats de l’enquesta (nov. 2017)

Els mitjans se’n fan ressò:

Recull d’aparicions en mitjans de la presentació de l’Agenda (juny 2018)
Recull d’aparicions en mitjans de la fase de retorn i tallers participatius (febrer 2018)
Recull d’aparicions en mitjans dels primers resultats de l’enquesta (novembre 2017)
Recull d’aparicions en mitjans del procés d’enquestació
(maig 2017)

Equip de programa:

Maria Truñó (direcció)
Laia Pineda (coordinació)
Maria Josep Corominas (recerca quantitativa, enquesta de benestar subjectiu)
Marta Curran (recerca qualitativa, tallers participatius)
Laia Curcoll (Agenda dels infants)
Xarxa de consultors (tallers participatius i Grup Altaveu)

Clara Garcia (tallers participatius, 2017-2018)
Natàlia González (treball de camp, enquesta de benestar subjectiu, 2017)
Joana Pagès (treball de camp, enquesta de benestar subjectiu, 2017)
Gesop (treball de camp, enquesta de benestar subjectiu, 2017)

Programa per encàrrec de:

En col·laboració amb:

Per seguir les novetats del programa a Twitter:

#AgendaInfants
#ParlenelsNensiNenes
#BenestarInfancia