Oportunitats educatives a Barcelona

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és un projecte de llarg recorregut que vol aportar una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

El projecte, que és un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, inclou l’elaboració d’informes sobre l’estat de l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat i la seva divulgació i retorn social en diversos espais municipals i de treball amb la comunitat educativa.

En el marc d’aquest projecte, s’han realitzat diversos documents:

  • Informe Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019.
  • Informe Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolcesència a la ciutat.

 

Equip de projecte:

Laia Pineda (direcció)
Maria Truñó i Salvadó (direcció 2018-2019)
Elena Sintes (direcció 2016-2017)
Alba Castejón Company (recerca)
Adrián Zancajo Silla (recerca)

Projecte per encàrrec de:

Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

Amb la col·laboració de:

Per seguir les novetats del projecte a Twitter: 

#OportEduBCN

Desigualtats educatives i activitats fora escola (fil tuits, juny 2021)