Publicat l’informe Oportunitats educatives a Barcelona 2020

11/05/2022

Després de les dues primeres edicions de l’informe Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona, elaborades per l’Institut Infància i Adolescència els anys 2016 i 2018-2019, la tercera edició s’amplia per analitzar les desigualtats educatives a la ciutat al llarg de tota la vida abarcant l’etapa 0-99 anys. Amb aquesta ampliació en l’enfoc, el tercer informe de la sèrie l’ha dut a terme l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i ha passat a tenir els següents capítols: demografia, educació en la primera infància (fonamentalment, dades relatives a escoles bressol i llars d’infants), educació universal (incloent-hi l’Educació Infantil de 2n cicle, Primària i ESO), la postobligatòria (Batxillerat, FP i d’altres programes), l’abandonament escolar prematur, l’educació al llarg de la vida (escoles de música, activitats extraescolars i esportives, centres oberts i educació per a adults i ocupacional) i la mobilitat educativa (dins i fora Barcelona).

L’informe se segueix estructurant en una anàlisi de dades, en la identificació de reptes de política pública als quals cal fer front i també en l’aportació d’experiències rellevants en cada una d’aquestes etapes educatives.

Des de l’Institut Infància i Adolescència hem seguit col·laborant en aquells capítols que es refereixen a l’etapa 0-17 i també en les infografies que en resumeixen algunes de les dades principals, així com els reptes i les experiències rellevants. Les podeu descarregar a continuació:

També podeu consultar l’informe sencer aquí: Oportunitats educatives a Barcelona 2020: Les desigualtats en l’educació al llarg de la vida (0-99)

O llegir-ne un breu resum aquí: La taxa de no idoneïtat a l’ESO es redueix 4,2 punts a la ciutat de Barcelona, en dos anys

 

Projecte relacionat

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.