Informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019

2019 Informe

L’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019 presenta una radiografia àmplia de la situació de l’educació de la infància i l‘adolescència de la ciutat de Barcelona.

Es tracta de la segona edició d’aquesta anàlisi, i dona continuïtat a l’informe Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat. L’objectiu principal d’aquesta sèrie d’informes és analitzar i monitorar la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona, amb un focus especial en les desigualtats educatives.

Aquest informe pretén captar d’una manera integral totes les dimensions de l’educació dels infants i adolescents de la ciutat. Això significa examinar tots els nivells en què els nens, les nenes i els joves fins a la majoria d’edat desenvolupen la seva activitat educativa i també els espais educatius fora del sistema formatiu o que van més enllà del temps estrictament escolar.

L’anàlisi s’ha estructurat al voltant de quatre grans àmbits: l’educació de la petita infància, l’educació universal i obligatòria (des de P3 fins a quart de l’ESO), l’educació secundària postobligatòria i l’educació més enllà del temps escolar.

Arxius vinculats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo…

Programa relacionat

Projecte relacionat