Informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019

2019 Informe

L’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019 presenta una radiografia àmplia de la situació de l’educació de la infància i l‘adolescència de la ciutat de Barcelona.

Es tracta de la segona edició d’aquesta anàlisi, i dona continuïtat a l’informe Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat. L’objectiu principal d’aquesta sèrie d’informes és analitzar i monitorar la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona, amb un focus especial en les desigualtats educatives.

Aquest informe pretén captar d’una manera integral totes les dimensions de l’educació dels infants i adolescents de la ciutat. Això significa examinar tots els nivells en què els nens, les nenes i els joves fins a la majoria d’edat desenvolupen la seva activitat educativa i també els espais educatius fora del sistema formatiu o que van més enllà del temps estrictament escolar.

L’anàlisi s’ha estructurat al voltant de quatre grans àmbits: l’educació de la petita infància, l’educació universal i obligatòria (des de P3 fins a quart de l’ESO), l’educació secundària postobligatòria i l’educació més enllà del temps escolar.

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Educaciones

Oportunidades educativas de la infancia y la adolescencia en Barcelona es una línea de trabajo que quiere aportar elementos de diagnóstico de la educación en la ciudad de Barcelona, identificando retos y propuestas de actuación para la política local.