Infografia Reptes en l’educació de la petita infància a Barcelona

2019 Infografia

Aquesta infografia resumeix la situació de la petita infància a Barcelona, a partir de les dades analitzades en l’Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019. La infografia mostra quins són els reptes educatius de la petita infància, així com les dades més importants d’aquest període, les experiències rellevants que s’han posat en marxa a la ciutat i els principis de política local educativa.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.