Resum executiu de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2018-2019

2019 Resum executiu

Presentació que recull els principals continguts de l’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019: presentació, objectius i metodologia, el context socioeconòmic de la infància i l’adolescència a la ciutat i els reptes i orientacions de política pública per cada una de les etapes o àmbits analitzats a l’informe (primera infància, de P3 a l’ESO, educació postobligatòria i lleure educatiu), així com les principals conclusions de l’informe.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.