Resum executiu de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2018-2019

2019 Resum executiu

Presentació que recull els principals continguts de l’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019: presentació, objectius i metodologia, el context socioeconòmic de la infància i l’adolescència a la ciutat i els reptes i orientacions de política pública per cada una de les etapes o àmbits analitzats a l’informe (primera infància, de P3 a l’ESO, educació postobligatòria i lleure educatiu), així com les principals conclusions de l’informe.

Arxius vinculats

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo…

Programa relacionat

Projecte relacionat