Resum executiu de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2018-2019

2019 Executive summary

Presentació que recull els principals continguts de l’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019: presentació, objectius i metodologia, el context socioeconòmic de la infància i l’adolescència a la ciutat i els reptes i orientacions de política pública per cada una de les etapes o àmbits analitzats a l’informe (primera infància, de P3 a l’ESO, educació postobligatòria i lleure educatiu), així com les principals conclusions de l’informe.

Related files

Related projects

Related program

Education

Educational Opportunities for Children and Teenagers in Barcelona is a line of work that aims to provide elements for the situation assessment of education in the city of Barcelona, while identifying challenges and action proposals for local policy.