Grups focals. Document de base 1 per a l’Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

2017 Document de treball

Aquest és el primer document de base per a l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016, que recull els grups focals fets per elaborar l’informe. En total, es van realitzar cinc de grups focals amb la participació d’una cinquantena de membres de la comunitat educativa i persones expertes en educació, que van servir per identificar la situació de la ciutat així com els reptes educatius i generar unes primeres propostes d’actuació de polítiques educatives locals.

Coordinació: Elena Sintes

Arxius vinculats

2017 Informe

Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.

Projecte relacionats

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.