Grups focals. Document de base 1 per a l’Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

2017 Documento de trabajo CAT

Aquest és el primer document de base per a l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016, que recull els grups focals fets per elaborar l’informe. En total, es van realitzar cinc de grups focals amb la participació d’una cinquantena de membres de la comunitat educativa i persones expertes en educació, que van servir per identificar la situació de la ciutat així com els reptes educatius i generar unes primeres propostes d’actuació de polítiques educatives locals.

Coordinación: Elena Sintes

Archivos vinculados

2017 Informe CAT

Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Educaciones

Oportunidades educativas de la infancia y la adolescencia en Barcelona es una línea de trabajo que quiere aportar elementos de diagnóstico de la educación en la ciudad de Barcelona, identificando retos y propuestas de actuación para la política local.