Anàlisi de dades. Document de base 2 per l’Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

2017 Documento de trabajo CAT

Document de base per a l’Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016. És el segon i últim document de base per aquest informe, en el qual es fa una anàlisi de dades, tant quantitatives com qualitatives que, després, ha servit per acabar elaborant l’informe final.

Coordinación: Elena Sintes

Archivos vinculados

2017 Informe CAT

Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Educaciones

Oportunidades educativas de la infancia y la adolescencia en Barcelona es una línea de trabajo que quiere aportar elementos de diagnóstico de la educación en la ciudad de Barcelona, identificando retos y propuestas de actuación para la política local.