Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

2017 Informe CAT

Què ofereix la ciutat per a l’educació, en un sentit ampli, als 240.000 infants i adolescents que hi viuen? Quines tendències podem observar en l’educació, pel que fa als darrers 10 anys, des de la primera infància, passant per l’escola, els instituts i segones oportunitats, fins al lleure educatiu especialment en l’àmbit escolar? Les oportunitats educatives, es distribueixen equitativament entre els 10 districtes de la ciutat?

Aquest informe presenta, per primera vegada i en un sentit ampli, una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona, amb la finalitat de contribuir a millorar la política educativa municipal i nodrir el debat social sobre educació. Es tracta del primer informe d’una sèrie anual que s’anirà ampliant i complementant periòdicament amb el seguiment i l’anàlisi dels principals indicadors i  l’avaluació dels temes educatius de la ciutat.

El document:

  • Aporta diagnosi sobre diferents àmbits educatius – des de la primera infància, passant per l’escola i l’institut, fins al lleure educatiu- elaborada a partir de la combinació de metodologies quantitatives i qualitatives.
  • Identifica els principals reptes de ciutat (17)
  • Proposa 16 línies d’orientació de política pública adreçades a situar l’educació com una prioritat de Barcelona, pel seu paper com a política predistributiva i estratègia fonamental en la millora de l’equitat i del benestar dels infants i adolescents.
  • Descriu algunes experiències educatives rellevants de la ciutat
  • Apunta línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions de l’informe

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Educaciones

Oportunidades educativas de la infancia y la adolescencia en Barcelona es una línea de trabajo que quiere aportar elementos de diagnóstico de la educación en la ciudad de Barcelona, identificando retos y propuestas de actuación para la política local.