Presentació Informe Oportunitats Educatives 2016 – roda de premsa

2017 Presentación CAT

Presentació que es va fer servir en la roda de premsa de presentació de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat. La presentació està estructurada a partir dels 17 reptes que identifica l’informe i conté les principals dades diagnosticades en cada una de les etapes educatives o àmbits educatius.

Archivos vinculados

2017 Informe CAT

Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Educaciones

Oportunidades educativas de la infancia y la adolescencia en Barcelona es una línea de trabajo que quiere aportar elementos de diagnóstico de la educación en la ciudad de Barcelona, identificando retos y propuestas de actuación para la política local.