Publiquem el segon informe d’Oportunitats educatives a Barcelona 2018-2019

17/07/2019

L’Ajuntament de Barcelona ha fet públic el segon informe d’Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019, realitzat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona a partir de l’anàlisi de dades oficials disponibles per radiografiar la situació de l’educació a la ciutat amb una mirada integral i amb focus en les desigualtats educatives.

L’informe identifica 14 reptes en les polítiques públiques educatives a la ciutat, planteja 37 recomanacions i analitza a fons 10 experiències rellevants en marxa a Barcelona per afrontar els reptes educatius en els àmbits de la petita infància, de l’educació universal i obligatòria (de P3 a ESO), de la secundària postobligatòria i de les oportunitats educatives més enllà del temps escolar.

Es tracta d’un informe periòdic en el que s’ha monitoritzat i analitzat les oportunitats educatives en les dimensions d’accés, condicions i resultats, fent èmfasi en la diagnosi territorial per districtes, en la comparativa en la relació a la mitjana catalana i en la tendència a la ciutat (a partir de les dades recollides en el primer informe presentat el 2017).

De la radiografia actual, entre d’altres, es pot destacar:

  • El 44% d’infants de 0-2 anys estan escolaritzats i es confirma la tendència creixent d’aquesta taxa a la ciutat, que és superior a la catalana (38%). Ara bé, els districtes de menor renda segueixen escolaritzant significativament menys.
  • Es consolida el canvi de tendència i l’increment sostingut tant en la demanda de places públiques a P3 com en la matrícula en centres públics en tots els nivells educatius. 1 de cada 5 places concertades ofertades a P3 a la ciutat, finalment, no es demanda.
  • Malgrat el canvi de tendència, el pes del sector privat segueix sent molt superior a la ciutat que a Catalunya: l’alumnat a 2on cicle d’infantil, primària i ESO en centres públics se situa per sota del 47% a Barcelona i a Catalunya supera el 63%.
  • Es confirma la distribució desigual d’alumnat amb majors complexitats socials i educatives entre centres de primària amb fons públics: els concertats escolaritzen 2 vegades menys infants amb necessitats específiques de suport educatiu, 3 vegades menys infants estrangers i 4 vegades menys alumnes amb beques menjador que els públics.
  • 1 de cada 4 infants de la ciutat en l’etapa d’educació universal i obligatòria no s’escolaritza al mateix districte on resideix, fet que condiciona el principi d’escolarització equilibrada i de proximitat.
  • La taxa de graduació a l’ESO ha seguit augmentat fins l’actual 91% al conjunt de la ciutat, 4 punts per sobre de Catalunya, tot i les diferències entre districtes.
  • Ha disminuït un 25% la disparitat entre districtes en alumnat que no assoleix les competències bàsiques a 4rt d’ESO, a partir de la millora significativa dels resultats a Ciutat Vella (en només dos cursos ha passat del 35,5% al 29%), mentre que Sarrià – Sant Gervasi es manté en un 5%. Tot i la millora, el percentatge de no assoliment a Ciutat Vella continua sent 6 vegades superior que a Sarrià-Sant Gervasi.
  • En la secundària postobligatòria, tot i el major pes del batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) consoliden el seu creixement i suposen el 36,5% de la matrícula amb un augment d’alumnat d’un 43% respecte el 2006-07, mentre que al batxillerat ha disminuït un 1,5%.
  • Les activitats de lleure d’estiu de la campanya de vacances han duplicat infants participants i els ajuts municipals per accedir-hi gairebé s’han triplicat des de 2013.

Descarrega l’informe, el resum executiu, les 4 infografies i la nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona. 

Properament les infografies.

Projecte relacionat