Molt camí a fer en la participació d’infants i adolescents a Barcelona

25/10/2016

Barcelona té encara molt camí a fer per generar espais i processos d’expressió de les opinions i articulació dels interessos específics de la infància i l’adolescència tot reforçant, així, el seu paper com a ciutadans actius amb capacitats creixents per participar en la presa de decisions i la coresponsabilització.

Aquesta és la principal conclusió del document de treball Participació de nois i noies a Barcelona. Oportunitats per a la coproducció de la ciutat amb i des de la infància i l’adolescència elaborat per l’Institut entre març i juliol de 2016 a iniciativa pròpia davant l’oportunitat d’obrir un debat més informat sobre la situació de la participació d’infants i adolescents a la ciutat.

Així ho ha explicat Maria Truñó, directora de l’Institut i coautora de l’informe juntament amb el sociòleg i investigador col·laborador de l’Institut Albert Martín, durant la reunió de presentació de conclusions preliminars en el marc del grup motor el passat mes de setembre. Aquest grup està integrat per direccions i caps dels departaments de Participació i Democràcia activa, Infància, Adolescència, Educació i Participació ciutadana dins d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest ha estat un primer espai de debat intern a l’Ajuntament a partir del document de treball. La següent sessió de debat i treball sobre participació d’infants i adolescents a la ciutat està prevista pel dia 14 de novembre i es realitzarà , també a partir de la presentació del document convocant, de forma conjunta entre el Grup de treball sobre igualtat d’oportunitats en la infància i l’adolescència del Consell Municipal de Benestar Social, i la Xarxa de Drets dels Infants de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Projecte relacionat